Escoltar

└rea de microsc˛pia ˛ptica i electr˛nica

La microscòpia és la tècnica de produir imatges visibles d'estructures o detalls massa petits per a ser percebuts a primera vista, resultat de la interacció de la materia amb un feig de llum o d'electrons

Si fem ús dels fotons en el espectre del visible fins l'ultraviolat parlarem de microscòpia òptica, microscòpia UV i /o de fluorescència (ús de cromòfors) i la microscòpia confocal.

Però si fem ús dels electrons parlarem de  la microscòpia electrònica: si la mostra es molt prima (20-100 nm) serà microscòpia electrònica de transmisió (TEM), i si és més gruixuda farem ús de la microscòpia electrònica de rastreig (SEM).

Tècniques disponibles en els SCT de la UIB: