SCT pàg principal

Els Serveis Cientificotècnics de la Universitat de les Illes Balears (SCT) foren creats l’any 1985 com a servei general amb l’objectiu de donar suport als investigadors de la UIB. A més d’aquest objectiu bàsic, els SCT tenen com a missió constituir una base per als serveis que la Universitat pot donar a les institucions públiques i privades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit científic i tecnològic.

Els SCT disposen de personal tècnic especialitzat, laboratoris i un parc d’instruments que, ateses les seves peculiaritats d’especialització i d'alt cost d'adquisició i manteniment, són en molts casos únics en aquesta comunitat autònoma.

Enllaç per anar al software de gestió d'instruments dels SCT:

iLab Operations Software 

Enllaç a les sol·licituds d'avaluació d'experimentació amb animals mitjançant registre electrònic:

 https://seu.uib.cat/ca/Serveis/Registre-electronic/

Altres pàgines relacionades