Informació per empreses

Serveis Cientificotècnics

Edifici Cientificotècnic i Instituts Universitaris de recerca
Campus universitari
Ctra. de Valldemossa, km 7.5 E-07122 Palma

Telèfon: +34 971 172941
Telefax: +34 971 259501
Contacte e-mail 

Els Serveis Cientificotècnics de la UIB(SCT) donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat. Al mateix temps els SCT constiueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques, privades i a particulars que ho sol·licitin.

Per dur a terme les seves funcions, els SCT disposen d'instal·lacions i personal propis i compten, a més, amb un parc instrumental d'alta tecnologia i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

SERVEIS QUE OFEREIXEN

 • Anàlisis d'aigües.
 • Anàlisis d'aliments.
 • Anàlisis de productes farmacèutics.
 • Anàlisis de mostres biològiques i clíniques.
 • Anàlisis de mostres ambientals.
 • Anàlisis d'aliatges, ceràmiques i ciments.
 • Anàlisis de sòls.
 • Anàlisis de minerals, roques i sediments.
 • Anàlisis foliars.
 • Anàlisis de derivats petroliers.
 • Calibratge instrumental.
 • Estabulari

El procediment que es segueix per qualsevol tipus d'anàlisis és el que es mostra en el esquema inferior.