Ubicació i contacte

Adreça:

Serveis Cientificotècnics

Edifici Cientificotècnic i Instituts Universitaris de recerca
Campus universitari
Ctra. de Valldemossa, km 7,5 E-07122 Palma

Telèfon: +34 971 172941
Telefax:
+34 971 259501
Contacte e-mail

Situació dels Serveis Cientificotècnics