Incidències dels equips i serveis dels SCT

Incidències que no permeten la utilització de l'equip, accessori o servei

 

Instrument/ServeiIncidènciaData

Centrífuga d'alta velocitat Avanti J-26 XP

Dona imbalance, no es poden emprar.

Informat el tècnic d'Izasa, esperant resposta

Es comprova que el rotor està tort, cal canviar tot el motor

Fet parte oficial de l'avaria

 

Reclamació d'informació sobre la reparació a Beckman-Izasa

A l'espera d'oferta per reemplaçament del motor

 

 17-12-20

 

 

23-2-2021

 

31-3-2021

20-4-2021

 

Incidències que només permeten la utilització de l'equip o servei en certes condicions

 

Instrument/ServeiIncidènciaData