Escoltar

Espectrometria de masses de relació isotòpica

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és Gabriel Martorell (ext.173247), l'equip es troba situat en el  "Laboratori d'espectroscòopia molecular A0" en la planta baixa dels SCT.

Tècnica

L'espectrometria de masses de relació isotòpica permet l'anàlisi de las relacions isotòpiques dels següents  elements lleugers: 2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, a més ho fa amb la precisió i exactitut necessàries per mesurar les petites variacions en la abundància isotòpica provocades per múltiples processos naturals, tant físics como químics.

Equipament i accesoris

Espectròmetre de masses Thermo Fisher Delta Plus XP. El sistema consta de:

 • Sector magnètic com analitzador.
 • Sistema de flux continu (Conflow): analitzador elemental Flash EA 1112 per anàlisi de mostres sòlides i amb mostrejador automàtic.
 • Sistema de doble entrada (Dual Inlet), per anàlisi de gassos
 • Configuració especial del detector amb 8 copes.
 • ISOD NT: programa de control de l'instrument i de processament dels espectres.

Isotopic p

 Aplicacions

 • Estudis hidrològics sobre els aqüifers.
 • Estudis de la respiració mitocondrial de les plantes.
 • Estudis de discriminació "on line" de la fotosíntesi.
 • Estudis de la discriminación isotòpica del carboni i nitrogen.
 • Estudis de denominació d'origen i adulteracions.
 • Estudis d'origen i transformació de materia orgànica.
 • Estudis medioambientals.