Escoltar

Espectrometria de masses de baixa resolució (GC-EM, equip 5975 Agilent)

Ubicació i contacte

Els tècnics responsables són Gabriel Martorell (ext.173247) i Trinidad García (ext.259526), l'equip està situat al "Laboratori de cromatografia B11" a la primera planta dels SCT.

Tècnica

Aquesta tècnica analítica es basa en la ionització dels components de la mostra i posterior separació dels ions obtinguts en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z), seguidament l’analitzador ens donarà un senyal elèctric que es processarà per tal d’aconseguir l’espectre de masses.

Equipament i accessoris

Espectròmetre de masses 5975 Agilent. L’equip consta de:

 • Font d’ionització: impacte electrònic (EI) i ionització química (CI).
 • Intèrval de masses: fins a 1000 Daltons.
 • Analitzador tipus quadrupol.
 • Sistemes d’introducció de mostra: Cromatògraf de gasos 6890A Agilent amb injector split/splitless.
 • Mostrejador automàtic 7683B Agilent amb capacitat per 100 mostres.
 • Autosampler Water/soil 4552 OI Analytical amb capacitat per 51 mostres.
 • Headspace. Agilent 7694E.
 • Purge & Trap. Tededyne Tekmar Velocity XPT Purge and Trap Sample Concentrator.
 • Llibreria NIST 05.

 aGILENT

 Aplicacions

 • Determinació de la massa molecular de composts orgànics.
 • Determinació de l’estructura molecular.
 • Estudis mediambientals (com per exemple anàlisi de pesticides, ftalats, etc).
 • Identificació de substàncies d’interès bioquímic.
 • Identificació i caracterització d’estupefaents.
 • Determinació de VOCs d’aigües i sols mitjançant la utilització del Purge & Trap i l’ autosampler Water/soil 4552 OI Analytical.
 • Anàlisis de productes derivats del petroli: benzines, gasoil, fuel, olis....