Escoltar

Espectrometria de masses MALDI-TOF (MALDI-TOF-MS)

Ubicació i contacte

La tècnica responsable és Rosa Gomila (259521). L'equip es troba situat al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Equipament i accessoris

Espectròmetre de masses MALDI-TOF BRUKER Autoflex III Smeartbeam.

El sistema consta de:

  • Tecnologia de làser Smeartbeam.
  • Software Biotools.
  • Software Biotyper.

Malditoff

Aplicacions

  • Proteòmica.
  • Identificació i caracterització de composts orgànics.
  • Caracterització de polímers.
  • Caracterització de metabòlits d'interès clínic.
  • Identificació de microorganismes.