Escoltar

Qui som

Direcció

Nom Telèfon
Sebastià Albertí Serrano 971173353

Administració

Nom Telèfon
Mas Torres, Magdalena 971172070
Cabanellas Seguí, Jerònia 971259570
Consergeria 971259500
Ferrer Alcover, Antònia Victòria 971259631
Quetglas Busquets, Maria 971259771

Tècnics Serveis Cientificotècnics

Nom Telèfon Funció
Balle Cañellas, Miquel 971172874 Tècnic especialista, Àrea Anàlisis i tecnologies Biològiques (estabulari)
Cifre Bauzà, Joan 971173485 Tècnic superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Físiques
García Barceló, Mª Trinidad 971259528 Tècnica superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Biològiques
Gil Cardona, Maribel 971259530 Tècnica especialista, Àrea Anàlisis i Tecnologies Químiques
Gomila Ribas, Rosa Maria 971259534 Tècnica superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Químiques
González Morey, José F. 971173386 Tècnic superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Químiques
Guijarro Ferrer, Maria 971172874 Auxiliar de serveis, Àrea Anàlisis i Tecnologies Biològiques (Estabulari)
Hierro Riu, Ferran 971173387 Tècnic superior, Àrea Microscòpia Òptica i Electrònica
Martorell Crespí, Gabriel 971173247 Tècnic superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Químiques
Mª Teresa de Francisco Casado 971172873 Tècnica superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Biològiques (estabulari)
Pablo Cánaves, Josep 971259522 Tècnic superior, Àrea Anàlisis i Tecnologies Biològiques
Sánchez Torres, Raúl 971173489 Tècnic especialista, Àrea Anàlisis i Tecnologies Físiques
Terrones Almazán, Antonio 63247 Tècnic especialista, Àrea Anàlisis i Tecnologies Físiques