Escoltar

Espectroscòpia d' infraroig (FT-IR)

 

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és Gabriel Martorell (ext.173247), l'equip està situat al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Tècnica

L’espectroscòpia d’infraroig es fonamenta en la interacció entre la radiació infraroja (situada a l’espectre electromagnètic entre el visible i el microones) i la vibració dels enllaços de les molècules. Gràcies als espectres d’infraroig podem conèixer el grups funcionals de les substàncies estudiades.

Equipament i accessoris

Espectrofotòmetres d’infraroig:

·         Bruker Tensor 27 acoblat a un microscopi Hiperion. El sistema consta de:

·         Fonts i divisors de feix per infraroig mitjà (MIR) de 400 a 4000cm-1.

·         Un microscopi acoblat per realitzar mesures d’IR sobre zones microscòpiques.

·         Accessoris per mesurar:

o    Mostres sòlides

o    Metodologia ATR.

o    Sistema de purga amb aire sec i lliure de CO2 tant a la cambra de la mostra com a tota l’òptica de l’instrument.

·         OPUS: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

IR 1

·         Bruker Vertex 80v. El sistema consta de:

·         Fonts i divisors de feix per infraroig mitjà (MIR) de 400 a 4000cm-1.

·         Sistema per realitzar Rapid Scan (Scaner vel. 320KHz, permet fer 104 espectres/seg.)

·         Accessoris per mesurar:

o    Mostres sòlides.

o    Mostres de gasos.

o    Metodologia ATR.

o    Sistema per generar el buit tant a la cambra de la mostra com a tota l’òptica de l’instrument.

o    Sistema de purga amb aire sec i lliure de CO2 tant a la cambra de la mostra com a tota l’òptica de l’instrument.

·         OPUS: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

 

IR2

 

·         Bruker MPA (Multi Purpose Analyzer). El sistema consta de:

·         Fonts i divisors de feix per infraroig proper (NIR) de 4000 a 1300cm-1..

·         Accessoris per mesurar:

o    Mostres líquides per transmisió.

o    Integrate sphere: per mesurar mostres sòlides per reflexió.

·         OPUS: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

 

IR3

 

·         Bruker Alpha P. El sistema consta de:

·         Fonts i divisors de feix per infraroig mitjà (MIR) de 400 a 4000cm-1..

·         Accessoris per mesurar:

o    Mostres sòlides per ATR

o    Sistema per mesurar líquids..

·         OPUS: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

 

IR4

 

 

Aplicacions

  • Determinació dels grups funcionals de composts orgànics, organometàl·lics i bioquímics.
  • Seguiment de reaccions catalítiques.
  • Caracterització de tintes i pigments en obres artístiques del patrimoni artístic i cultural.
  • Estudis mediambientals.
  • Identificació i caracterització de polímers i plàstics.
  • Identificació de substàncies d’interès clínic.