Escoltar

Ressonància Magnètica Nuclear 600MHz (RMN-600)

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és en  Gabriel Martorell (ext.173247), l'equip està situat al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Equipament i accessoris

 • Ressonància magnètica nuclear Bruker Avance III 600. El sistema consta de:
 • Imant superconductor de 14,1 T (600MHz)
 • Consola model Avance III amb tres canals (més un canal extra per al lock (2H)).
 • Crioplataforma dotada d’un compressor d’heli i de sistemes de protecció de la mostra en cas de fallida del subministrament elèctric.
 • Equipada amb 4 sondes:
  • Criosonda: CPTCI 1H-13C/15N/D Z-GRD
  • Inversa: TBI 1H/13C/BB/D Z-GRD.
  • Broadband: BBO BB-1H/D Z-GRD
  • Sòlids: 4 mm MAS BB/1H.
 • Unitat de control de la temperatura BCU05, permet el control de la temperatura de la mostra dintre de l’interval: 0-80ºC.
 • Sistema criogènic per realitzar experiments a baixa temperatura.
 • Estació de treball amb sistema operatiu windows.
 • TOPSPIN: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres. 

 RMN600                    

 Aplicacions

 • Elucidació estructural de biomolècules. Gràcies a la configuració de la criosonda es poden realitzar els experiments de triple ressonància, així com un gran nombre d’experiments 3D i 2D necessaris per assolir aquesta finalitat.
 • Identificació i caracterització de composts orgànics i inorgànics
 • Estudis estructurals de molècules orgàniques.
 • Caracterització de metabòlits d’interès clínic.
 • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
 • Seguiment de processos químics: cinètiques.
 • Determinació de processos d’associació e interacció molecular.
 • Estudis a alta i baixa temperatura.
 • Realització d’experiments sobre heteronuclis: 13C, 15N, 31P, 6Li, etc.
 • Realització d’espectres de sòlids: aquest instrument disposa de la configuració adequada per a la realització d’espectres del tipus CPMAS (cross polarization magical angle spinning) a temperatura controlada, i amb una velocitat de gir de fins a 14.000 rpm aproximadament. Els nuclis que es poden observar són, entre d’altres: 1H, 2H, 13C, 29Si, 27Al, 71Ga, etc.