Escoltar

Ressonància Magnètica Nuclear 300MHz (RMN-300)

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és en Gabriel Martorell (ext.173247), l'equip està situat al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Equipament i accessoris

 • Ressonància magnètica nuclear Bruker Avance 300. El sistema consta de:
 • Imant superconductor de 7,0 T (300MHz)
 • Consola model Avance amb dos canals(més un canal extra per al lock (2H)).
 • Equipada amb 4 sondes:
  • QNP: QNP 1H/13C/31P/19F Z-GRD
  • Inversa: BBI 1H//BB/D
  • Broadband: BBO BB/1H/D
  • Dual: 1H/13C.
 • Sistema de control de la temperatura per realitzar experiments a alta i baixa temperatura.
 • TOPSPIN: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

  RMN 300 bona

Aplicacions

 • Identificació i caracterització de composts orgànics i inorgànics
 • Estudis estructurals de molècules orgàniques.
 • Caracterització de metabòlits d’interès clínic.
 • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
 • Seguiment de processos químics: cinètiques.
 • Determinació de processos d’associació e interacció molecular.
 • Estudis a alta i baixa temperatura.
 • Realització d’experiments sobre heteronuclis: 13C, 15N, 31P, 6Li, etc