Àrea de RMN

Ubicació i contacte  

El tècnic responsable és Gabriel Martorell (ext.173247), els equips es troben situats al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Tècnica

La tècnica de la ressonància magnètica nuclear (RMN) està basada amb l’existència de propietats magnètiques en els nuclis de molts elements químics. Introduint aquests nuclis dins camps magnètics intensos, creats per potents imants, es comporten com si fossin petits imants que s’orienten en el camp magnètic de l’espectròmetre. Cada nucli depenent de les seves propietats químiques i del seu entorn ens enviarà un senyal de radiofreqüència que el caracteritza, per tant, podrem identificar l'estructura de les molècules de la mostra estudiada.

Els equips són: