Escoltar

Espectroscòpia ultraviolada-visible (UV-Vis)

Contacte

El tècnic responsable és José González (ext.173386).

Equipament i accessoris

Espectrofotòmetre UV-Vis VARIAN Cary 300 Bio. L'equip es troba al "Laboratori d'espectroscòpia atòmica B0" a la planta baixa dels SCT.

El sistema consta de:

 • Sistema òptic de doble feix (190-900 nm).
 • 8 x 6 Water thermostatted Multicell Holder.
 • Dual Temperature Probe.
 • PCB-150 Peltier Controlled Water Bath.
 • Accessori de reflectància difusa Labsphere DRA-CA-30I. 

var

 

Espectrofotòmetre UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000. L'equip es troba al "Laboratori d'espectroscòpia atòmica B0" a la planta baixa dels SCT.

El sistema consta de:

 • Sistema òptic de doble feix (175-3300 nm).
 • Accesori de reflectància difusa (DRA-2500).
 • Accessori de reflectància especular absoluta.
 • Accessori de reflectància especular d'angle variable (VASRA).
 • Accessori de mostres sòlides. 

 e

Aplicacions

 • Determinació quantitativa de composts orgànics i inorgànics.
 • Estudis cinètics.
 • Estudis mediambientals.
 • Mesures de reflectància.