Escoltar

Espectrofotometria de fluorescencia

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és Gabriel Martorell (ext.173247), l''equip es troba situat al "Laboratori d'espectroscòpia atòmica (B0)" a la planta baixa dels SCT.

Tècnica

Aquesta espectrofotometria estudia els processos de fluorescència que presenten certes molècules. Consisteix en que aquestes substàncies tenen la capacitat d’absorbir la llum a una determinada longitud d’ona i posteriorment emetre-la a una longitud d’ona més llarga (menys energètica). La diferència d’energia s’emet en forma de calor (vibracions moleculars).

Equipament i accessoris

Espectrofotòmetre de fluorescència Varian Cary Eclipse. El sistema consta de:

  • Peltier Multicell Holder, el qual permet realitzar mesures a temperatura controlada.
  • Microplate reader ACCY.
  • Canal de mesures de monofeix.
  • Interval de mesures: 200-900 nm
  • ECLIPSE: programa de control de l’instrument i de processament dels espectres.

 Espect de fluoresc p

 Aplicacions

  • Possibilitat de realitzar estudis de fluorescència, quimioluminiscència i bioluminiscència.
  • Seguiment de reaccions: cinètiques.
  • Estudis mediambientals.