Àrea d'espectroscòpia molecular

La espectroscòpia molecular agrupa un conjunt de tècniques que mitjançant la interacció de la llum (com radiació electromagnètica  des de l'interval del visible al UV) amb les substàncies problema permet identificar grups funcionals de molècules i la seva quantificació.

Les tècniques disponibles són:

Espectroscòpia ultraviolada visible (UV-Vis)

Espectrofotometria de fluorescència

Espectrometria de masses

Resonància magnética

Infraroig