Escoltar

Espectrometria d'absorció atòmica amb forn de grafit

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és José González (ext.173386), l'equip es troba situat al "Laboratori d'espectroscòpia atòmica B0" a la planta baixa dels SCT.

Equipament i accessoris

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica PERKIN ELMER PinAAcle 900Z. Es poden fer servir les tècniques forn de grafit (GF AAS), generació d'hidrurs (HG AAS) i vapor fred (CV AAS).

El sistema consta de:

  • Forn de grafit amb sistema de correcció del renou de fons per efecte Zeeman.
  • Injector automàtic AS-900.
  • FIAS 100 i injector automàtic AS-90.
  • Manta calefactora amb tub de quars.
  • Làmpades HCL de Cu, Cr, Pb, Ni, Cd, As, Sb, Hg, etc.

 

 Espectre absorció atòmica

 

Aplicació

  • Determinació quantitativa d’elements atòmics metàl·lics.
  • Estudis mediambientals (aigua, terres, etc).
  • Anàlisi de metalls a fluids biològics (sang i orina).