Escoltar

Cromatografia iònica

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és José González (ext.173386), l'equip està al "Laboratori de cromatografia A11" a la primera  planta dels SCT.

Equipament i accessoris

Cromatògraf iònic DIONEX DX-120. El sistema consta de:

  • Injector automàtic AS-40.
  • Precolumna IonPac ® AG9-HC.
  • Columna IonPac ® AS9-HC.
  • Supressora de conductivitat ASRS-ULTRA.
  • Detector conductimètric CDM-3. 

DIONEX

 Aplicacions

  • Determinació d'anions: clorurs, fluorurs, nitrats, nitrits, fosfats, sulfats, bromats, etc, en aigües dèbilment contaminades (potables, pluvials, subterrànies i superficials).