Escoltar

Cromatografia de líquids

Ubicació i contacte

El tècnic responsable és Josep Pablo (ext.9522), els equips es troben al "Laboratori de cromatografia B11" a la primera planta dels SCT.

Tècnica

La cromatografia líquida d'alta resolució és una tècnica separativa. La mostra, dissolta en un dissolvent adequat, passa a través d’una columna cromatogràfica a elevades pressions. El material intern de la columna, denominada fase estacionària, està constituït per un farciment que capta de forma selectiva els diferents components de la mostra. La resolució d'aquesta separació és funció de la interacció entre la fase estacionària i la fase mòbil, que pot ser accentuada a través de l'elecció de diferents dissolvents i diferents tipus de farciment. En el resultat final els components de la mescla surten de la columna separats en funció dels temps de retenció al qual denominem cromatograma. El cromatograma ens permetrà fer la identificació qualitativa i quantitativa dels diferents components que formen la mostra. 

Equipament

 • Un sistema d’HPLC Waters amb injector automàtic WISP700 amb refrigeració, sistemes de bombes 600 i detectors PDA996 i software Empower.
  • Detectors modulars: refractòmetre 410, conductímetre 432, fluorímetre 2475 i electroquímic 460.  

HPLC 2

 

 • Sistema FPLC Akta Purifier de GE Health Care amb bombes binàries de pistó, detectors de conductivitat, pH i absorbància (280 i 260 nm) i col·lector de fraccions Frac 990.  Aquest sistema està específicament preparat per la purificació de proteïnes (i altres molècules), mitjançant diferents mètodes com ara bescanvi iònic, cromatografia d'interacció hidrofòbica, filtració molecular i fase reversa.
 • Sistema de micro i nano HPLC sistema 1200 d’Agilent. Aquest sistema està especialment dissenyat per a la separació de proteïnes i pèptids per al seu posterior estudi per espectrometria de masses.

 CL 1200 agil

 

Aplicacions

 • Anàlisi i quantificació de substàncies químiques:
 • Productes farmacèutics
 • Bioquímica: hormones, nutrients, aminoàcids, lípids, carbohidrats, antioxidants,...
 • Alimentació: contaminants, additius, nutrients,...
 • Contaminants mediambientals: plaguicides, herbicides, fenols,...
 • Purificació de proteïnes
 • Anàlisi proteòmic