Àrea de cromatografia

 

Les tècniques cromatogràfiques són com una de les eines més poderoses que existeixen per aconseguir l'aïllament, la purificació i la caracterització de noves substàncies o principis actius i l'anàlisi de mescles orgàniques i bioquímiques. A la seva aplicació industrial i científica destaquen la cromatografia de gasos i la cromatografia de líquids d'alta resolució.

Recentment  aquestes tècniques s'acoblan a altres tècniques del camp de l'espectròscopia atòmica i molecular donant lloc a la cromatografia de gasos acoblada a espectròmetres de masses i altres.

Cromatografia iònica

Cromatografia de gasos

Cromatografia de líquids